top of page
Kleurrijk_FryskeMarren_043.jpg
white-blue-gradient-linear-3200x1800-c2-87cefa-ffffff-a-345-f-14.jpg

Raadsleden

Kleurrijk Fryske Marren

1.png

 Politieke partij      Kleurrijk Fryske Marren


 Adres                     Marwei 124B 8508 RH Delfstrahuizen


 Emailadres            g.holtrop.kfm@raad.defryskemarren.nl


 Telefoonnummer  06-16160843


 Facebook              @KleurrijkFryskeMarren


Nevenfunctie(s)      Maatschap Holtrop mede-eigenaar van melkveehouderijbedrijf met als nevenfunctie recreatie (bezoldigd)

Holtrop-Hoekstra, Geeske 

Fractievoorzitter

1.png

 Politieke partij      Kleurrijk Fryske Marren

Adres                      Streek 155 8463 NJ Rolsterhaule


 Emailadres            t.maat.kfm@raad.defryskemarren.nl

Telefoonnummer   06- 42268946

Nevenfuncties       zzp'er en Aberdeen Angus Fokker (bezoldigd), Voorzitter Stichting multifunktionele ijsbaan Sintjohannesga (onbezoldigd), voorzitter VVB Haskerland (onbezoldigd), Kerkenraadslid Diaconie Sint Johannesga (onbezoldigd)

Maat, Thijs 

1.png

 Politieke partij      Kleurrijk Fryske Marren


 Emailadres            j.vanderwerf.kfm@raad.defryskemarren.nl
 

Nevenfuncties      mede-eigenaar melkveebedrijf (bezoldigd), bestuurslid St. Boer & Keunst (onbezoldigd)

Van der Werf - Vaatstra, Janneke

6.png

Nieuwe partij Kleurrijk Fryske Marren doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.
 

Een energiek elftal. Daarmee hoopt Kleurrijk Fryske Marren positieve impuls te geven aan de gemeente.


Samen met Bondgenoot Boerburger Beweging BBB gaan ze de campagne aan.
Een raadselftal met een brede vertegenwoordiging vanuit de hele gemeente .
Dit willen we uitstralen naar al onze inwoners. We staan voor vertrouwen in elkaar en denken in mogelijkheden.

1

2

3

1.png

Geeske Holtrop Hoekstra

Delfstrahuizen/ Echtenerbrug  Recreatie Horeca ondernemer

Thijs Maat

Rotsterhaule/ Sintjohannesga

ZZP’er en Black Angus fokker

Janneke v/d Werf-Vaatstra

Lemmer/ Oosterzee      

Melkveehoudster