top of page
stem kfm
leden in over ons

Solidariteit

Er is betrokkenheid tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. De persoonlijke factor mag daarbij niet uit het oog worden verloren.

Lachende vrienden

Gespreide verantwoordelijkheid

De overheid geeft alle mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden.

Image by Tim Marshall

Publieke gerechtigheid

De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze behoort rechtvaardig zijn. En, de overheid zorgt voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.

microfoons

Rentmeesterschap

We hebben de wereld en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig.

Image by Gabrielle Cepella

Vertegenwoordiger van kleurijk Fryske marren

Boerendochter

Mevrouw Geeske Holtrop Hoekstra geboren in 1957 in Tjerkgaast. Opgegroeid op de boerderij in Rotsterhaule en is nu boerin en recreatie-onderneemster in Delfstrahuizen.

Verpleegkundige

Op haar 17e is ze vertrokken naar Zwammerdam in de provincie Zuid Holland waar ze als Z-verpleegkundige op de Hooge Burch afstudeerde. Het Friese land bleef trekken en is gaan werken in Maeykehiem in Sint-Nicolaasga.

Moeder van 5

Door te trouwen met melkveehouder Minne Holtrop werd ze boerin en mem van 5 kinderen.

Jong betrokken

Als boerin ging ze al jong de politiek in. In het gemeentebestuur van Lemsterland heeft ze als jongste raadslid twee perioden zitting gehad. Hierna werd ze gekozen in Wetterskip Fryslân waar ze in het dagelijks bestuur 14 jaar actief was. In 2014 kwam deze organisatorische duizendpoot in de gemeenteraad van De Fryske Marren. 

holtrop

Nader informatie volgt.

bottom of page